Vergoed door verzekeraars

Als u aanvullend verzekerd bent, kunt u de kosten van de Diepte Meditatie Basiscursus mogelijk vergoed krijgen van uw verzekeraar. De Diepte Meditatie Basiscursus komt als natuurgeneeskundig consult in aanmerking voor vergoeding.

batc-logo

TDM-leraar Martijn de Kreek is als paramedisch natuurgeneeskundig therapeut aangesloten bij de beroepsoranisatie BATC. In zijn prakijk werkt vanuit vijf natuurgerichte principes: energie – prikkeloverdracht – drainage – voeding – psyche. Zijn consulten wordt bij veel verzekeraars als natuurgeneeskundige consulten vergoed uit de aanvullende verzekering. Ook de Diepte Meditatie methode valt onder vergoedingen natuurgeneeskundige consulten of complementaire alternatieve medische zorg. De bijdrage voor het weekend arrangement valt buiten de vergoeding. Het maximaal te declareren bedrag is euro 285,- verdeeld over 4 consulten. Wat u daadwerkelijke vergoed krijgt, is afhankelijk van de voorwaarden van uw eigen verzekering.

Martijn de Kreek
BATC registatiecode: bR 02047

AGB zorgverlenerscode: 90-048999

AGB Praktijkcode: 90-57471
Wilt u weten of en hoeveel uw aanvullende verzekering vergoed? Kijk hier voor het overzicht van verzekeraars.